Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: www.dinegen.no

Juridisk eier av nettstedet er:

Firma: Veripolis AS
Telefon: +4774787014

E-post: support@veripolis.no
Behandlingsansvarlig: Styreleder

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg. Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder. Vi er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. 

Personopplysninger er frivillig å oppgi med unntak av opplysningene vi trenger for å registrere deg.
I denne erklæringen oppgir vi hva vi samler inn av opplysninger. Som er;
firmanavn, fornavn, etternavn, adresse, postnr/sted, e-post, telefon. Øvrig informasjon vi kan hente inn, avhengig av sammenhengen kan være; søknadspapirer, CV, kundenummer, personlige brev, rettslige krav eller opplysninger om kredittinformasjon. Som en del av vår kvalitetskontroll, vil vi kunne i tilfeller ta opptak av supportsamtaler. De det gjelder vil bli informert om dette, og kan velge å si nei. I enkelte tilfeller kan det være behov for å innhente flere opplysninger etter samtykke fra den det gjelder.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Utsending av informasjon, bekreftelser og annet materiell som har sammenheng med kjøp hos oss.
Nyhetsbrev, brosjyrer, logge kjøpshistorikk/ordre, garantier, reklamasjoner, medlemskap.
Du kan selv velge å si nei til e-postkorrespondanse fra oss.

 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Dataene lagres hos oss med den hensikt til ditt kundeforhold og avtaleperioden du har hos oss, og som referert i formålet med oppbevaring av opplysninger.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi retter eller sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvis du retter henvendelser til oss via e-post gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og e-postadresse kunne bli lagret. 

Vi benytter Google Analytics. Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse.
Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38